קיר צילום פינישר

הלקוח: שוונג ארועי ספורט
עיצוב קיר צילום 'Finisher' לצילום המשתתפים לאחר חציית קו הסיום.

עבודות עבור שוונג ארועי ספורט:

up
 • עמוד פייסבוק ישראמןפייסבוק
 • סט מדבקות משתתףשונות דפוס
 • פוסטר תדמיתי, טריאתלון נשים 2015פוסטרים ורול-אפים
 • תעודות מסיימים, ישראמן נגב 2015אריזות
 • Shvoong Style. מגזין אופנה אינטרנטיעמודי נחיתה ובאנרים
 • תמונת נושא תדמיתית ישראמן נגב 2015פייסבוק
 • פוסטים ישראמן נגב 2015פייסבוק
 • תמונת נושאפייסבוק
 • שלטי הכוונה ישראמן סמסונג 2013שילוט
 • פוסט קפהפייסבוק
 • חולצת ארוע מים לי-םשונות מיתוגים
 • גלויות שיווקיות לקראת ישראמן נגב 2015גלויות פירסום
 • סדרת רול אפים בישראמן נגב 2015פוסטרים ורול-אפים
 • דגל ישראמן נגב 2015שונות מיתוגים
 • באנרים פירסומייםעמודי נחיתה ובאנרים
 • תבניות למצגות בעברית - ישראמן סמסונג 2013תבניות
 • סטיקר לקראת הישראמןשונות דפוס
 • סדרת חולצות ארוע מים לי-םשונות מיתוגים
 • פוסטר אינפורמטיבי, מדיות בישראמן נגב 2015פוסטרים ורול-אפים
 • שלט חוצות ישראמן סמסונג 2013שילוט
 • שלטי חוצות מרוץ ספארי ר"גשילוט
 • באנר תדמיתי למרוץ הספאריעמודי נחיתה ובאנרים
 • Shvoong Style. מגזין אופנה אינטרנטי. גיליון 3עמודי נחיתה ובאנרים
 • סט מדבקות ישראמן סמסונג 2013שונות דפוס
 • קיר צילום פינישרשילוט
 • קיר טקס הסיום, ישראמן נגב 205שילוט
 • כרזת תחרות ישראמן סמסונג 2013פוסטרים ורול-אפים
 • קעקוע Israman Samsungמוצרי פרסום
 • שער סיוםשונות מיתוגים
 • עמוד נחיתה ישראמןעמודי נחיתה ובאנרים
 • Shvoong Style. מגזין אופנה אינטרנטי. גיליון 2עמודי נחיתה ובאנרים
 • פוסט תדמיתי israman Negev 2015פייסבוק
 • מיתוג משאיתשונות מיתוגים
 • תמונת נושא לפייסבוקפייסבוק
 • פוסטים קבוצות ישראמןפייסבוק
 • תמונת נושא - Welcome Athletesפייסבוק
 • פלאייר תזונה בישראמןפלאיירים ודפי מוצר
 • רענון לוגו טריאתלון נשים 2015לוגואים
 • שער אלבום תמונות שוונגתגפייסבוק
 • סט משתתף, ישראמן נגב 2015שונות מיתוגים
 • מודעה לעיתון - ישראמן סמסונג 2013מודעות
 • מדבקת הארוע מים לי-םשונות מיתוגים
 • גב במה. טקס הסיום ישראמן נגב 2015שילוט
 • באנרים פירסומייםעמודי נחיתה ובאנרים
 • שימשוניות ברוכים הבאיםשילוט
 • עיצוב מדליות וגביעים - ישראמן סמסונג 2013שונות מיתוגים
 • שילוט ארוע מים לי-םשילוט
 • שלט ברוכים הבאים, ישראמן נגב 2015שילוט
 • שלטי חוצות מרוץ ספארישילוט
 • באנר תדמיתי למרוץ הספאריעמודי נחיתה ובאנרים
 • Shvoong Style. מגזין אופנה אינטרנטי. גיליון 3 עמודי נחיתה ובאנרים
 • תבניות למצגות באנגלית - ישראמן סמסונג 2013תבניות
 • חוברת התחרותחוברות וקטלוגים
 • גב במה, קיר טקס הסיום, ישראמן נגב 2015שילוט
 • גביעי ישראמן סמסונג 2013שונות מיתוגים
 • סטיקר לרכב - ישראמן סמסונג 2013מוצרי פרסום
 • שער הסיום וסרט המנצחיםשונות מיתוגים
 • Shvoong Style. מגזין אופנה אינטרנטי. גיליון 2עמודי נחיתה ובאנרים
 • חוברת הארוע, ישראמן נגב 2015חוברות וקטלוגים
 • רולאפ ישראמן סמסונג 2013פוסטרים ורול-אפים
 • תמונת נושא - חג שמח מישראמן נגבפייסבוק
 • פוסט פייסבוק - מלך הכבישפייסבוק
 • עמוד כניסה לאתרעמודי נחיתה ובאנרים
 • גלויית טריאתלון נשים 2015גלויות פירסום
 • ברכת העיר אילת למשתתפי ישראמן סמסונג 2013שונות מיתוגים
 • פסל המנצחיםמוצרי פרסום
 • חולצת האירוע, ישראמן נגב 2015שונות מיתוגים
 • קיר צילום ישראמן סמסונג 2013שונות מיתוגים
 • Shvoong Style. מגזין אופנה אינטרנטיעמודי נחיתה ובאנרים
 • סדרת רול אפים, ישראמן נגב 2015פוסטרים ורול-אפים
 • גב במה למסיבת עיתונאיםשילוט
 • רולאפ ברוכים הבאיםפוסטרים ורול-אפים
 • שילוט ארוע מים לי-םשילוט
 • פוסט אוירה israman Negev 2015פייסבוק
 • תעודת השתתפות - ישראמן סמסונג 2013תבניות
 • עיצוב שלט אורים - מרוץ ספארישילוט
 • באנרים פירסומייםעמודי נחיתה ובאנרים
 • Shvoong Style. מגזין אופנה אינטרנטי. גיליון 3עמודי נחיתה ובאנרים
 • מדליות וסרטיםמוצרי פרסום
 • מדליות ישראמן נגב 2015שונות מיתוגים
 • מיתוגים בשער הסיוםשונות מיתוגים
 • פלאייר תדמיתי דו צדדיפלאיירים ודפי מוצר
 • Shvoong Style. מגזין אופנה אינטרנטי. גיליון 2אריזות
 • ישראמן סמסונג 2013 - כרזת התחרותפוסטרים ורול-אפים
 • קיר סיום, ישראמן נגב 2015שילוט
 • פוסט אינפורמטיבי israman Negev 2015פייסבוק
 • פוסט פייסבוק - מלך היםפייסבוק
 • רולאפים ישראמן סמסונג 2013פוסטרים ורול-אפים
 • פסלי ישראמן נגב 2014מוצרי פרסום
 • שלט שילוט
 • רול אפ טריאתלון נשים 2015פוסטרים ורול-אפים
 • Shvoong Style. מגזין אופנה אינטרנטיעמודי נחיתה ובאנרים
 • מגבות ממותגות, ישראמן נגב 2015מוצרי פרסום
 • שלט ברוכים הבאים - ישראמן סמסונג 2013שילוט
 • פוסט תדמיתי בפייסבוקפייסבוק
 • גב במה - ישראמן סמסונג 2013שילוט
 • פוסט פייסבוק - מלך ההרפייסבוק
 • חוברת, מדליה וסרט ממותגמוצרי פרסום
 • שילוט ארוע מים לי-םשילוט
 • פוסט אוירה israman Negev 2015פייסבוק
 • גב במה מרוץ ספארי ר"גשילוט
 • באנרים פירסומייםעמודי נחיתה ובאנרים
 • רולאפ עידוד הרשמהפוסטרים ורול-אפים
 • חוברת התחרות ישראמן סמסונג 2013חוברות וקטלוגים
 • סדרת המדליות, ישראמן נגב 2015שונות מיתוגים
 • מודעת עמוד - מרוץ ספארימודעות
 • פלאייר ישראמן - זוגזפלאיירים ודפי מוצר
 • באנר ראשי למיני סייט לארועעמודי נחיתה ובאנרים
 • Shvoong Style. מגזין אופנה אינטרנטי. גיליון 2אריזות
 • קיר סיום, ישראמן נגב 2015שילוט
 • רולאפ הכוונה ברישום לארועפוסטרים ורול-אפים
 • סט מדבקות משתתףשונות דפוס
 • שילוט עירוני לטריאתלון נשים, 2015שילוט
 • מודעת עמוד במקומון - ישראמן סמסונג 2013מודעות
 • שלט ברוכים הבאים, ישראמן נגב 2015שילוט
 • שלט עירוני, ברוכים הבאים, משתתפי ישראמן נגב 2015שילוט
 • Shvoong Style. מגזין אופנה אינטרנטיעמודי נחיתה ובאנרים
 • תמונת נושא לתחרות ישראמן נגב 2015פייסבוק
 • תמונת נושא ישראמןפייסבוק
 • תמונת נושא - The Countdown Beginsפייסבוק
 • גלויות שיווקיות לקראת ישראמן נגב 2015גלויות פירסום
 • QR ממותג ישראמן סמסונגברקוד ממותג
 • פוסט בחירותפייסבוק
 • שילוט הכוננה ארוע מים לי-םשילוט
 • קיר צילום, ישראמן נגב 2015שילוט
 • שער סיום ישראמן סמסונג 2013שילוט
 • באנרים פירסומייםעמודי נחיתה ובאנרים
 • תגי ישראמן סמסונג 2013שונות מיתוגים
 • פוסט השקת המדליות, ישראמן נגב 2015פייסבוק
 • גב במה למסיבת עיתונאים - ישראמן סמסונג 2013שילוט
 • שלט אורים מרוץ ספארי ר"גשילוט
 • שרוולי ישראמן נגב 2014מוצרי פרסום
 • פלאייר סוכני ישראמןפלאיירים ודפי מוצר
 • לוגו מרוץ ספארי רמת-גןלוגואים
 • Shvoong Style. מגזין אופנה אינטרנטי. גיליון 3עמודי נחיתה ובאנרים
 • מגבת ישראמן נגב 2015שונות מיתוגים
 • חולצות ישראמן סמסונג 2013מוצרי פרסום
down
קיר צילום פינישר
 • שילוט דוכנים
 • גב ביתן TradeDirect
 • שלט כניסה סינית בקהילה
 • שילוט גשרים ברחבי ת"א
 • שילוט מתחם המזון
 • שילוט הכוונה
 • עמודי מתחמים
 • מיתוג טקס הסיום, טיאתלון אילת 2014
 • שלטי הכוונה ישראמן סמסונג 2013
 • שלט דרכים סופרגז
 • שילוט הכוונה ארוע SAP
 • דגלים סינים
 • קיר לתערוכת אבטחת מידע
 • שילוט
 • קיר צילום
 • שלט חוצות ישראמן סמסונג 2013
 • מיתוג במה
 • שלטי חוצות מרוץ ספארי ר"ג
 • גב במה
 • חיפוי חלון חנות
 • שילוט חוצות מופע כוכבי גאליס והשמינייה
 • קיר צילום פינישר
 • גב במה דיגיטלי ענק
 • קיר טקס הסיום, ישראמן נגב 205
 • קיר צילום
 • שילוט מתקנים
 • מיתוג ארוע - candyland 2014
 • מיתוג Israel Dealmakers Summit 2011
 • שלט ברוכים הבאים
 • שילוט חוצות ברחבי ת"א
 • שילוט מתחם המזון
 • שילוט לעסק
 • שילוט חוצות
 • שילוט משרדי איגוד הכדורסל
 • שלט שולחן עמדת מריחה לקרם הגנה
 • גב ביתן Colmex
 • שלט חוצות מכללת קיי
 • גב במה. טקס הסיום ישראמן נגב 2015
 • גב במה
 • גב במה
 • עמוד מתחם קפה
 • שימשונית
 • שימשוניות ברוכים הבאים
 • שלט זינוק, טריאתלון אילת 2014
 • שילוט ארוע מים לי-ם
 • שלט ברוכים הבאים, ישראמן נגב 2015
 • שלטי חוצות מרוץ ספארי
 • גב במה SAPA2
 • עיצוב שלט אורים - אליפות ישראל בטריאתלון
 • גב במה למתחם ילדים
 • גב במה ארוע משפחות SAP
 • גב במה, קיר טקס הסיום, ישראמן נגב 2015
 • שילוט הכוונה
 • מיתוג ארוע - candyland 2014
 • עיצוב גב מתחם פעילות עמי ותמי בארוע הקיץ
 • שימשונית פירסום ליום פתוח
 • פריסת ביתן Nuflow לתערוכת אינסטלציה
 • שילוט הכוונה לארוע
 • שילוט ארוע
 • שילוט נווה מדבר
 • גב במה בארוע הקיץ SAP 2014
 • עיצוב באנרים. ארועי ליגת הילדים באיגוד הטריאתלון
 • מיתוג Israel Dealmakers Summit 2011
 • גב במה ארוע סופרגז
 • במה המרכזית של ארוע סיכום השנה
 • גב במה למסיבת עיתונאים
 • שלט יציאה לריצה, טריאתלון אילת 2014
 • שילוט ארוע מים לי-ם
 • שילוט ארוע
 • שילוט כללי לארוע SAPA2
 • עיצוב שלט אורים - מרוץ ספארי
 • עמוד מתחם בר
 • גב ביתן USG Capital
 • גב במה דיגיטלי ענק
 • שימשונית פירסום על קיר ביה"ס
 • עיצוב גב במה
 • גב במה מרכזית. ארוע קיץ SAP 2014
 • שילוט Emiliz
 • קיר סיום, ישראמן נגב 2015
 • שילוט עמדת ינשופים
 • מיתוג ארוע - candyland 2014
 • שלט למשרד חודדה נכסים
 • שלט
 • שלט סינית בקהילה
 • שלט ברוכים הבאים - ישראמן סמסונג 2013
 • שילוט מתחם המזון
 • גב במה
 • גב במה - ישראמן סמסונג 2013
 • שילוט ארוע מים לי-ם
 • גב במה מרוץ ספארי ר"ג
 • גב במה למתחם ילדים
 • שלט אורים, טריאתלון אילת 2014
 • גב במה
 • גב במה לארוע סיכום שנה 2010 SAP
 • קיר צילום
 • עיצוב קיר ספונסרים
 • חיפוי חלון חנות
 • שילוט חוצות מופע כוכבי גאליס והשמינייה
 • גב ביתן TradeNet
 • קיר סיום, ישראמן נגב 2015
 • שילוט דוכנים
 • קיר לביתן בתערוכת אבטחת מידע
 • פופאפ ברוכים הבאים
 • שילוט עירוני לטריאתלון נשים, 2015
 • שילוט חוצות ברחבי ת"א
 • שלט ברוכים הבאים, ישראמן נגב 2015
 • שלט עירוני, ברוכים הבאים, משתתפי ישראמן נגב 2015
 • שילוט מתחם המזון
 • גב במה פרסומי
 • שילוט לבתים
 • שילוט הכוננה ארוע מים לי-ם
 • קיר צילום, ישראמן נגב 2015
 • שער סיום ישראמן סמסונג 2013
 • ביתן לתערוכת אבטחת מידע
 • עמוד מתחם קטנטנים
 • שלט ברוכים הבאים, טריאתלון אילת 2014
 • גב ביתן USG Capital
 • גב במה ארוע סופרגז
 • גב במה דיגיטלי ענק
 • גב במה למסיבת עיתונאים - ישראמן סמסונג 2013
 • שלט אורים מרוץ ספארי ר"ג
 • שילטוני האוכל בארוע SAPA2

עבודות בקטגוריה שילוט

הדRיבק יבקRהד
עיקבו אחרי סטודיו הדריבק בפייסבוק