Wheels of Love 2018

מיתוג מסע האופניים של בית חולים אלין. משלב גיוס התורמים וההרשמות ועד עיצוב הביגוד לארוע

העבודות בפרוייקט 'Wheels of Love 2018':