קמפיין לונדון 2012

עיצובים שונים עבור קמפיין אולימפידת לונדון 2012. חוברות מידע, חוברות לספורטאים, חוברות ענפים ופוסטר המשלחת הרישמי
פרוייקט זה מכיל מבחר עבודות מהקטגוריות:

העבודות בפרוייקט 'קמפיין לונדון 2012':