היחידה לספורט הישגי

עיצוב חוברות מקצועיים וחומרי מיתוג לקראת קמפיין אולימפידת לונדון 2012
פרוייקט זה מכיל מבחר עבודות מהקטגוריות:

העבודות בפרוייקט 'היחידה לספורט הישגי':