בייגלתון

עיצוב עיתון עובדי בייגל&בייגל 2011-2012, בשיתוף מחלקת רווחה
פרוייקט זה מכיל מבחר עבודות מהקטגוריות:

העבודות בפרוייקט 'בייגלתון':