בית הספר בסמ"ת

עיצוב מוצרים שונים עבור בית הספר בסמ״ת

העבודות בפרוייקט 'בית הספר בסמ"ת':