Wild Adventure

ליווי הקמת המותג לאורך הדרך. משלב הלוגו והניירת ועד מוצרי משחקי הילדים, תבניות, חוברות, מארזים ומוצרי קידום מכירות

העבודות בפרוייקט 'Wild Adventure':

עיצוב פאזל, יערות הצפון

עיצוב פאזל, יערות הצפון

עיצוב גב פאזל, עולם הקרח

עיצוב גב פאזל, עולם הקרח

פאזל יערות הגשם, הדמיה

פאזל יערות הגשם, הדמיה

פאזל עולם הים, הדמיה

פאזל עולם הים, הדמיה

פאזל המדבר

פאזל המדבר

עיצוב פאזל, הסוואנה

עיצוב פאזל, הסוואנה

תמונת פרופיל ופוסט

תמונת פרופיל ופוסט

גב פאזל עולם הים, הדמיה

גב פאזל עולם הים, הדמיה

עיצוב גב פאזל, יערות הצפון

עיצוב גב פאזל, יערות הצפון

עיצוב מעטפה. Wild Adventure

עיצוב מעטפה. Wild Adventure

תמונת פרופיל

תמונת פרופיל

גב פאזל יערות הצפון, הדמיה

גב פאזל יערות הצפון, הדמיה

פאזלים

פאזלים

פאזל הסוואנה

פאזל הסוואנה

פאזל יערות הצפון

פאזל יערות הצפון

גב פאזל יערות הגשם, הדמיה

גב פאזל יערות הגשם, הדמיה

גב פאזל סוואנה, הדמיה

גב פאזל סוואנה, הדמיה

פאזל סוואנה, הדמיה

פאזל סוואנה, הדמיה

עיצוב נייר מכתבים, Wild Adventure

עיצוב נייר מכתבים, Wild Adventure

עיצוב גב פאזל, הסוואנה

עיצוב גב פאזל, הסוואנה

פאזלים

פאזלים

עיצוב כרטיס ביקור. Wild Adventure

עיצוב כרטיס ביקור. Wild Adventure

עיצוב גב פאזל

עיצוב גב פאזל

פאזל עולם הים

פאזל עולם הים

פאזלים

פאזלים

עיצוב גב פאזל, הסוואנה

עיצוב גב פאזל, הסוואנה

עיצוב פאזל, עולם הים

עיצוב פאזל, עולם הים

תמונת פרופיל

תמונת פרופיל

פאזלים

פאזלים

עיצוב תוית לביגוד

עיצוב תוית לביגוד

עיצוב פאזל, עולם הקרח

עיצוב פאזל, עולם הקרח

עיצוב חולצה. Wild Adventure

עיצוב חולצה. Wild Adventure

עיצוב גב פאזל, עולם הקרח

עיצוב גב פאזל, עולם הקרח

גב פאזל הסוואנה

גב פאזל הסוואנה

פאזל עולם הקרח

פאזל עולם הקרח

חתימה למייל,  Wild Adventure

חתימה למייל, Wild Adventure

עיצוב פאזל, הסוואנה

עיצוב פאזל, הסוואנה

עיצוב גב פאזל, המדבר

עיצוב גב פאזל, המדבר

פאזל יערות הגשם

פאזל יערות הגשם

אריזה ממותגת

אריזה ממותגת

עיצוב פאזל, הסוואנה

עיצוב פאזל, הסוואנה

פאזל יערות הגשם, הדמיה

פאזל יערות הגשם, הדמיה

פאזל עולם הקרח

פאזל עולם הקרח

תמונת פרופיל. לוגו נגטיבי

תמונת פרופיל. לוגו נגטיבי

עיצוב פאזל, עולם הים

עיצוב פאזל, עולם הים

עיצוב פאזל, המדבר

עיצוב פאזל, המדבר

פאזל יערות הגשם

פאזל יערות הגשם

פאזלים

פאזלים

פאזלים

פאזלים

עיצוב גב פאזל, יערות הצפון

עיצוב גב פאזל, יערות הצפון

עיצוב גב פאזל, יערות הגשם

עיצוב גב פאזל, יערות הגשם

עיצוב גב פאזל, הסוואנה

עיצוב גב פאזל, הסוואנה

פאזל יערות הצפון, הדמיה

פאזל יערות הצפון, הדמיה

גב פאזל עולם הים

גב פאזל עולם הים

עיצוב פאזל, יערות הצפון

עיצוב פאזל, יערות הצפון

פאזלים

פאזלים

עיצוב פאזל, המדבר

עיצוב פאזל, המדבר

עיצוב גב פאזל, עולם הים

עיצוב גב פאזל, עולם הים

עיצוב לוגו Wild Adventure

עיצוב לוגו Wild Adventure

עיצוב פאזל, יערות הגשם

עיצוב פאזל, יערות הגשם

גב פאזל יערות הגשם, הדמיה

גב פאזל יערות הגשם, הדמיה

פאזלים

פאזלים

עיצוב תוית למוצר

עיצוב תוית למוצר

עיצוב פאזל, עולם הקרח

עיצוב פאזל, עולם הקרח

עיצוב גב פאזל, המדבר

עיצוב גב פאזל, המדבר

תמונת פרופיל. לוגו מקוצר

תמונת פרופיל. לוגו מקוצר

עיצוב חולצה. Wild Adventure

עיצוב חולצה. Wild Adventure