Wild Adventure

ליווי הקמת המותג לאורך הדרך. משלב הלוגו והניירת ועד מוצרי משחקי הילדים, תבניות, חוברות, מארזים ומוצרי קידום מכירות

העבודות בפרוייקט 'Wild Adventure':

תמונת פרופיל. לוגו נגטיבי

תמונת פרופיל. לוגו נגטיבי

עיצוב גב פאזל, עולם הקרח

עיצוב גב פאזל, עולם הקרח

גב פאזל עולם הים, הדמיה

גב פאזל עולם הים, הדמיה

תמונת פרופיל ופוסט

תמונת פרופיל ופוסט

פאזלים

פאזלים

פאזל עולם הים, הדמיה

פאזל עולם הים, הדמיה

גב פאזל יערות הצפון, הדמיה

גב פאזל יערות הצפון, הדמיה

פאזל יערות הגשם, הדמיה

פאזל יערות הגשם, הדמיה

עיצוב חולצה. Wild Adventure

עיצוב חולצה. Wild Adventure

עיצוב פאזל, יערות הצפון

עיצוב פאזל, יערות הצפון

פאזל יערות הצפון

פאזל יערות הצפון

עיצוב חולצה. Wild Adventure

עיצוב חולצה. Wild Adventure

גב פאזל סוואנה, הדמיה

גב פאזל סוואנה, הדמיה

עיצוב תוית למוצר

עיצוב תוית למוצר

גב פאזל יערות הגשם, הדמיה

גב פאזל יערות הגשם, הדמיה

עיצוב פאזל, הסוואנה

עיצוב פאזל, הסוואנה

פאזל עולם הים

פאזל עולם הים

גב פאזל עולם הים

גב פאזל עולם הים

עיצוב פאזל, עולם הקרח

עיצוב פאזל, עולם הקרח

עיצוב פאזל, יערות הצפון

עיצוב פאזל, יערות הצפון

פאזל הסוואנה

פאזל הסוואנה

עיצוב גב פאזל, הסוואנה

עיצוב גב פאזל, הסוואנה

עיצוב גב פאזל, עולם הים

עיצוב גב פאזל, עולם הים

עיצוב גב פאזל, המדבר

עיצוב גב פאזל, המדבר

עיצוב גב פאזל, הסוואנה

עיצוב גב פאזל, הסוואנה

תמונת פרופיל. לוגו מקוצר

תמונת פרופיל. לוגו מקוצר

עיצוב כרטיס ביקור. Wild Adventure

עיצוב כרטיס ביקור. Wild Adventure

פאזל יערות הצפון, הדמיה

פאזל יערות הצפון, הדמיה

עיצוב פאזל, הסוואנה

עיצוב פאזל, הסוואנה

פאזל עולם הקרח

פאזל עולם הקרח

פאזל סוואנה, הדמיה

פאזל סוואנה, הדמיה

גב פאזל הסוואנה

גב פאזל הסוואנה

עיצוב גב פאזל, הסוואנה

עיצוב גב פאזל, הסוואנה

פאזל עולם הקרח

פאזל עולם הקרח

עיצוב גב פאזל, יערות הצפון

עיצוב גב פאזל, יערות הצפון

עיצוב תוית לביגוד

עיצוב תוית לביגוד

חתימה למייל,  Wild Adventure

חתימה למייל, Wild Adventure

עיצוב גב פאזל, המדבר

עיצוב גב פאזל, המדבר

תמונת פרופיל

תמונת פרופיל

פאזלים

פאזלים

פאזלים

פאזלים

עיצוב מעטפה. Wild Adventure

עיצוב מעטפה. Wild Adventure

פאזלים

פאזלים

עיצוב פאזל, המדבר

עיצוב פאזל, המדבר

עיצוב פאזל, עולם הים

עיצוב פאזל, עולם הים

תמונת פרופיל

תמונת פרופיל

עיצוב פאזל, המדבר

עיצוב פאזל, המדבר

עיצוב נייר מכתבים, Wild Adventure

עיצוב נייר מכתבים, Wild Adventure

עיצוב גב פאזל

עיצוב גב פאזל

פאזלים

פאזלים

עיצוב גב פאזל, עולם הקרח

עיצוב גב פאזל, עולם הקרח

פאזלים

פאזלים

עיצוב גב פאזל, יערות הצפון

עיצוב גב פאזל, יערות הצפון

עיצוב פאזל, עולם הקרח

עיצוב פאזל, עולם הקרח

גב פאזל יערות הגשם, הדמיה

גב פאזל יערות הגשם, הדמיה

עיצוב פאזל, עולם הים

עיצוב פאזל, עולם הים

פאזל יערות הגשם

פאזל יערות הגשם

עיצוב גב פאזל, יערות הגשם

עיצוב גב פאזל, יערות הגשם

פאזל המדבר

פאזל המדבר

פאזל יערות הגשם

פאזל יערות הגשם

עיצוב פאזל, הסוואנה

עיצוב פאזל, הסוואנה

עיצוב לוגו Wild Adventure

עיצוב לוגו Wild Adventure

פאזלים

פאזלים

עיצוב פאזל, יערות הגשם

עיצוב פאזל, יערות הגשם

פאזל יערות הגשם, הדמיה

פאזל יערות הגשם, הדמיה

פאזלים

פאזלים

אריזה ממותגת

אריזה ממותגת