Wild Adventure

ליווי הקמת המותג לאורך הדרך. משלב הלוגו והניירת ועד מוצרי משחקי הילדים, תבניות, חוברות, מארזים ומוצרי קידום מכירות

העבודות בפרוייקט 'Wild Adventure':