Wild Adventure

ליווי הקמת המותג לאורך הדרך. משלב הלוגו והניירת ועד מוצרי משחקי הילדים, תבניות, חוברות, מארזים ומוצרי קידום מכירות

העבודות בפרוייקט 'Wild Adventure':

עיצוב פאזל, הסוואנה

עיצוב פאזל, הסוואנה

פאזלים

פאזלים

עיצוב גב פאזל, עולם הקרח

עיצוב גב פאזל, עולם הקרח

פאזלים

פאזלים

חתימה למייל,  Wild Adventure

חתימה למייל, Wild Adventure

פאזל עולם הקרח

פאזל עולם הקרח

תמונת פרופיל

תמונת פרופיל

עיצוב גב פאזל, הסוואנה

עיצוב גב פאזל, הסוואנה

פאזל יערות הגשם, הדמיה

פאזל יערות הגשם, הדמיה

עיצוב פאזל, הסוואנה

עיצוב פאזל, הסוואנה

גב פאזל סוואנה, הדמיה

גב פאזל סוואנה, הדמיה

עיצוב גב פאזל

עיצוב גב פאזל

עיצוב גב פאזל, יערות הגשם

עיצוב גב פאזל, יערות הגשם

עיצוב גב פאזל, יערות הצפון

עיצוב גב פאזל, יערות הצפון

גב פאזל יערות הגשם, הדמיה

גב פאזל יערות הגשם, הדמיה

פאזלים

פאזלים

פאזלים

פאזלים

פאזלים

פאזלים

עיצוב גב פאזל, יערות הצפון

עיצוב גב פאזל, יערות הצפון

תמונת פרופיל. לוגו נגטיבי

תמונת פרופיל. לוגו נגטיבי

גב פאזל יערות הצפון, הדמיה

גב פאזל יערות הצפון, הדמיה

פאזל עולם הקרח

פאזל עולם הקרח

עיצוב גב פאזל, הסוואנה

עיצוב גב פאזל, הסוואנה

פאזל סוואנה, הדמיה

פאזל סוואנה, הדמיה

פאזל יערות הגשם, הדמיה

פאזל יערות הגשם, הדמיה

עיצוב פאזל, עולם הים

עיצוב פאזל, עולם הים

עיצוב גב פאזל, המדבר

עיצוב גב פאזל, המדבר

עיצוב גב פאזל, המדבר

עיצוב גב פאזל, המדבר

עיצוב פאזל, יערות הגשם

עיצוב פאזל, יערות הגשם

תמונת פרופיל

תמונת פרופיל

גב פאזל עולם הים

גב פאזל עולם הים

עיצוב גב פאזל, עולם הקרח

עיצוב גב פאזל, עולם הקרח

גב פאזל יערות הגשם, הדמיה

גב פאזל יערות הגשם, הדמיה

פאזלים

פאזלים

עיצוב נייר מכתבים, Wild Adventure

עיצוב נייר מכתבים, Wild Adventure

עיצוב תוית לביגוד

עיצוב תוית לביגוד

עיצוב פאזל, עולם הים

עיצוב פאזל, עולם הים

עיצוב לוגו Wild Adventure

עיצוב לוגו Wild Adventure

פאזל עולם הים, הדמיה

פאזל עולם הים, הדמיה

אריזה ממותגת

אריזה ממותגת

עיצוב פאזל, הסוואנה

עיצוב פאזל, הסוואנה

פאזל יערות הגשם

פאזל יערות הגשם

פאזלים

פאזלים

גב פאזל הסוואנה

גב פאזל הסוואנה

פאזל הסוואנה

פאזל הסוואנה

עיצוב גב פאזל, עולם הים

עיצוב גב פאזל, עולם הים

פאזלים

פאזלים

עיצוב כרטיס ביקור. Wild Adventure

עיצוב כרטיס ביקור. Wild Adventure

תמונת פרופיל ופוסט

תמונת פרופיל ופוסט

עיצוב פאזל, המדבר

עיצוב פאזל, המדבר

עיצוב פאזל, יערות הצפון

עיצוב פאזל, יערות הצפון

עיצוב פאזל, עולם הקרח

עיצוב פאזל, עולם הקרח

עיצוב פאזל, המדבר

עיצוב פאזל, המדבר

עיצוב חולצה. Wild Adventure

עיצוב חולצה. Wild Adventure

גב פאזל עולם הים, הדמיה

גב פאזל עולם הים, הדמיה

פאזל המדבר

פאזל המדבר

פאזל יערות הצפון

פאזל יערות הצפון

עיצוב פאזל, יערות הצפון

עיצוב פאזל, יערות הצפון

עיצוב גב פאזל, הסוואנה

עיצוב גב פאזל, הסוואנה

פאזל עולם הים

פאזל עולם הים

עיצוב מעטפה. Wild Adventure

עיצוב מעטפה. Wild Adventure

עיצוב תוית למוצר

עיצוב תוית למוצר

עיצוב חולצה. Wild Adventure

עיצוב חולצה. Wild Adventure

עיצוב פאזל, עולם הקרח

עיצוב פאזל, עולם הקרח

תמונת פרופיל. לוגו מקוצר

תמונת פרופיל. לוגו מקוצר

פאזל יערות הגשם

פאזל יערות הגשם

פאזל יערות הצפון, הדמיה

פאזל יערות הצפון, הדמיה