Be You

ליווי והקמת המותג משלב הלוגו ויצירת שפה למיתוגים נילווים וכן תויות המודפסות על ליין בגדי הגברים

העבודות בפרוייקט 'Be You':

תוית ביגוד

תוית ביגוד

באנר דיגיטלי

באנר דיגיטלי

באנר דיגיטלי

באנר דיגיטלי

שער פנימי, קטלוג מוצרים

שער פנימי, קטלוג מוצרים

תבנית שער פנימי למצגת מוצרים

תבנית שער פנימי למצגת מוצרים

עיצוב לוגו BU. Menswear, אופנת גברים

עיצוב לוגו BU. Menswear, אופנת גברים

תווית לביגוד

תווית לביגוד

עיצוב שער לקטלוג

עיצוב שער לקטלוג

עיצוב תג בגדים

עיצוב תג בגדים

באנר דיגיטלי

באנר דיגיטלי

פוסט לפייסבוק

פוסט לפייסבוק

הדפסי מידות על חולצה

הדפסי מידות על חולצה

חתימה למייל, BU. מותג ביגוד לגברים

חתימה למייל, BU. מותג ביגוד לגברים

עיצוב באנר לאתר

עיצוב באנר לאתר

באנר דיגיטלי

באנר דיגיטלי

באנר דיגיטלי

באנר דיגיטלי

מארז גרביים מעוצב

מארז גרביים מעוצב

תווית לביגוד

תווית לביגוד

באנר דיגיטלי

באנר דיגיטלי

הדפסת מידה על חולצה

הדפסת מידה על חולצה

תווית לביגוד

תווית לביגוד

באנר דיגיטלי

באנר דיגיטלי

באנר דיגיטלי

באנר דיגיטלי

מארז חולצה

מארז חולצה

תווית לביגוד

תווית לביגוד

שער פנימי, קטלוג מוצרים

שער פנימי, קטלוג מוצרים

תוית כללית לבגדי BU

תוית כללית לבגדי BU

באנר דיגיטלי

באנר דיגיטלי

עיצוב תוית בגדים

עיצוב תוית בגדים

עיצוב כרטיס ביקור, BU, הלבשת גברים

עיצוב כרטיס ביקור, BU, הלבשת גברים

תבנית שער אחורי למצגת מוצרים

תבנית שער אחורי למצגת מוצרים

שער פנימי, קטלוג מוצרים

שער פנימי, קטלוג מוצרים

באנר ראשי לאתר

באנר ראשי לאתר

עיצוב נייר מכתבים, BU. מותג ביגוד לגברים

עיצוב נייר מכתבים, BU. מותג ביגוד לגברים

תווית לביגוד

תווית לביגוד

עיצוב מעטפה, BU, הלבשת גברים

עיצוב מעטפה, BU, הלבשת גברים

עיצוב תויות לחולצות

עיצוב תויות לחולצות

עיצוב מארז תחתונים

עיצוב מארז תחתונים

תבנית עמוד פנימי למצגת מוצרים

תבנית עמוד פנימי למצגת מוצרים

עיצוב מארז חולצות

עיצוב מארז חולצות

תווית לביגוד

תווית לביגוד

תווית לביגוד

תווית לביגוד

עיצוב באנר לאתר

עיצוב באנר לאתר

תוית ביגוד

תוית ביגוד

שער קטלוג מוצרים

שער קטלוג מוצרים

עיצוב מארז גופייה

עיצוב מארז גופייה

מארז זוג חולצות

מארז זוג חולצות

תמונת פרופיל. BU הלבשה לגברים

תמונת פרופיל. BU הלבשה לגברים

מארז גרביים

מארז גרביים

תוית ביגוד

תוית ביגוד

תויות ביגוד

תויות ביגוד

תבנית שער למצגת מוצרים

תבנית שער למצגת מוצרים

עיצוב מארז גרביים

עיצוב מארז גרביים