Be You

ליווי והקמת המותג משלב הלוגו ויצירת שפה למיתוגים נילווים וכן תויות המודפסות על ליין בגדי הגברים

העבודות בפרוייקט 'Be You':

מארז גרביים

מארז גרביים

עיצוב כרטיס ביקור, BU, הלבשת גברים

עיצוב כרטיס ביקור, BU, הלבשת גברים

פוסט לפייסבוק

פוסט לפייסבוק

תוית כללית לבגדי BU

תוית כללית לבגדי BU

עיצוב מארז חולצות

עיצוב מארז חולצות

שער קטלוג מוצרים

שער קטלוג מוצרים

עיצוב באנר לאתר

עיצוב באנר לאתר

מארז זוג חולצות

מארז זוג חולצות

תמונת פרופיל. BU הלבשה לגברים

תמונת פרופיל. BU הלבשה לגברים

תווית לביגוד

תווית לביגוד

תווית לביגוד

תווית לביגוד

תבנית שער אחורי למצגת מוצרים

תבנית שער אחורי למצגת מוצרים

תבנית שער למצגת מוצרים

תבנית שער למצגת מוצרים

עיצוב באנר לאתר

עיצוב באנר לאתר

עיצוב תג בגדים

עיצוב תג בגדים

שער פנימי, קטלוג מוצרים

שער פנימי, קטלוג מוצרים

עיצוב תויות לחולצות

עיצוב תויות לחולצות

באנר דיגיטלי

באנר דיגיטלי

באנר דיגיטלי

באנר דיגיטלי

תווית לביגוד

תווית לביגוד

חתימה למייל, BU. מותג ביגוד לגברים

חתימה למייל, BU. מותג ביגוד לגברים

תוית ביגוד

תוית ביגוד

תויות ביגוד

תויות ביגוד

תבנית עמוד פנימי למצגת מוצרים

תבנית עמוד פנימי למצגת מוצרים

תווית לביגוד

תווית לביגוד

מארז גרביים מעוצב

מארז גרביים מעוצב

תווית לביגוד

תווית לביגוד

עיצוב תוית בגדים

עיצוב תוית בגדים

תוית ביגוד

תוית ביגוד

הדפסת מידה על חולצה

הדפסת מידה על חולצה

שער פנימי, קטלוג מוצרים

שער פנימי, קטלוג מוצרים

עיצוב שער לקטלוג

עיצוב שער לקטלוג

באנר דיגיטלי

באנר דיגיטלי

עיצוב נייר מכתבים, BU. מותג ביגוד לגברים

עיצוב נייר מכתבים, BU. מותג ביגוד לגברים

שער פנימי, קטלוג מוצרים

שער פנימי, קטלוג מוצרים

עיצוב לוגו BU. Menswear, אופנת גברים

עיצוב לוגו BU. Menswear, אופנת גברים

הדפסי מידות על חולצה

הדפסי מידות על חולצה

באנר דיגיטלי

באנר דיגיטלי

באנר ראשי לאתר

באנר ראשי לאתר

באנר דיגיטלי

באנר דיגיטלי

תבנית שער פנימי למצגת מוצרים

תבנית שער פנימי למצגת מוצרים

באנר דיגיטלי

באנר דיגיטלי

תווית לביגוד

תווית לביגוד

עיצוב מארז גרביים

עיצוב מארז גרביים

באנר דיגיטלי

באנר דיגיטלי

עיצוב מעטפה, BU, הלבשת גברים

עיצוב מעטפה, BU, הלבשת גברים

באנר דיגיטלי

באנר דיגיטלי

תווית לביגוד

תווית לביגוד

מארז חולצה

מארז חולצה

באנר דיגיטלי

באנר דיגיטלי

תוית ביגוד

תוית ביגוד

עיצוב מארז גופייה

עיצוב מארז גופייה

עיצוב מארז תחתונים

עיצוב מארז תחתונים