Be You

ליווי והקמת המותג משלב הלוגו ויצירת שפה למיתוגים נילווים וכן תויות המודפסות על ליין בגדי הגברים

העבודות בפרוייקט 'Be You':

עיצוב נייר מכתבים, BU. מותג ביגוד לגברים

עיצוב נייר מכתבים, BU. מותג ביגוד לגברים

הדפסי מידות על חולצה

הדפסי מידות על חולצה

תוית כללית לבגדי BU

תוית כללית לבגדי BU

תבנית שער אחורי למצגת מוצרים

תבנית שער אחורי למצגת מוצרים

מארז גרביים מעוצב

מארז גרביים מעוצב

באנר ראשי לאתר

באנר ראשי לאתר

תווית לביגוד

תווית לביגוד

באנר דיגיטלי

באנר דיגיטלי

באנר דיגיטלי

באנר דיגיטלי

פוסט לפייסבוק

פוסט לפייסבוק

באנר דיגיטלי

באנר דיגיטלי

באנר דיגיטלי

באנר דיגיטלי

עיצוב תויות לחולצות

עיצוב תויות לחולצות

תווית לביגוד

תווית לביגוד

עיצוב מארז גופייה

עיצוב מארז גופייה

עיצוב מארז גרביים

עיצוב מארז גרביים

עיצוב תג בגדים

עיצוב תג בגדים

תווית לביגוד

תווית לביגוד

באנר דיגיטלי

באנר דיגיטלי

תווית לביגוד

תווית לביגוד

עיצוב באנר לאתר

עיצוב באנר לאתר

תמונת פרופיל. BU הלבשה לגברים

תמונת פרופיל. BU הלבשה לגברים

עיצוב לוגו BU. Menswear, אופנת גברים

עיצוב לוגו BU. Menswear, אופנת גברים

עיצוב תוית בגדים

עיצוב תוית בגדים

תבנית שער פנימי למצגת מוצרים

תבנית שער פנימי למצגת מוצרים

עיצוב באנר לאתר

עיצוב באנר לאתר

תווית לביגוד

תווית לביגוד

מארז זוג חולצות

מארז זוג חולצות

באנר דיגיטלי

באנר דיגיטלי

באנר דיגיטלי

באנר דיגיטלי

חתימה למייל, BU. מותג ביגוד לגברים

חתימה למייל, BU. מותג ביגוד לגברים

באנר דיגיטלי

באנר דיגיטלי

הדפסת מידה על חולצה

הדפסת מידה על חולצה

תבנית עמוד פנימי למצגת מוצרים

תבנית עמוד פנימי למצגת מוצרים

עיצוב שער לקטלוג

עיצוב שער לקטלוג

מארז גרביים

מארז גרביים

שער פנימי, קטלוג מוצרים

שער פנימי, קטלוג מוצרים

תווית לביגוד

תווית לביגוד

תוית ביגוד

תוית ביגוד

תבנית שער למצגת מוצרים

תבנית שער למצגת מוצרים

שער פנימי, קטלוג מוצרים

שער פנימי, קטלוג מוצרים

שער קטלוג מוצרים

שער קטלוג מוצרים

שער פנימי, קטלוג מוצרים

שער פנימי, קטלוג מוצרים

עיצוב מארז חולצות

עיצוב מארז חולצות

באנר דיגיטלי

באנר דיגיטלי

עיצוב מארז תחתונים

עיצוב מארז תחתונים

מארז חולצה

מארז חולצה

עיצוב מעטפה, BU, הלבשת גברים

עיצוב מעטפה, BU, הלבשת גברים

תויות ביגוד

תויות ביגוד

עיצוב כרטיס ביקור, BU, הלבשת גברים

עיצוב כרטיס ביקור, BU, הלבשת גברים

תווית לביגוד

תווית לביגוד

תוית ביגוד

תוית ביגוד

תוית ביגוד

תוית ביגוד