HBR Sports

עיצוב והפקת ביגוד ספורט במיתוג והתאמה אישית לקבוצות ובודדים
פרוייקט זה מכיל מבחר עבודות מהקטגוריות:

העבודות בפרוייקט 'HBR Sports':

עיצוב גופיית ריצה swimrun

עיצוב גופיית ריצה swimrun

עיצוב והפקת גופיות לרצי הוד השרון

עיצוב והפקת גופיות לרצי הוד השרון

ביגוד קבוצת הריצה Magic Runners

ביגוד קבוצת הריצה Magic Runners

עיצוב והפקה גופית ריצה. Swimrun

עיצוב והפקה גופית ריצה. Swimrun

חליפת Swim Run

חליפת Swim Run

עיצוב ג׳קט ריצה. Swim Run

עיצוב ג׳קט ריצה. Swim Run

ביגוד ריצה קבוצת Magic Runners

ביגוד ריצה קבוצת Magic Runners

עיצוב בגדי משלחת למרתון המבורג 2020, רצי הוד השרון

עיצוב בגדי משלחת למרתון המבורג 2020, רצי הוד השרון

עיצוב בגדי משלחת למרתון המבורג 2020, רצי הוד השרון

עיצוב בגדי משלחת למרתון המבורג 2020, רצי הוד השרון

חליפת טריאתלון, קבוצת e-sport

חליפת טריאתלון, קבוצת e-sport

עיצוב בגד ים, כרישי נופית

עיצוב בגד ים, כרישי נופית

עיצוב טייץ ריצה. Magic Runners

עיצוב טייץ ריצה. Magic Runners

עיצוב גופיות נשים לניוטון ישראל

עיצוב גופיות נשים לניוטון ישראל

בגד ים, כרישי נופית

בגד ים, כרישי נופית

עיצוב חולצת ריצה אקסל אקטיב 2021

עיצוב חולצת ריצה אקסל אקטיב 2021

חליפת Swim Run

חליפת Swim Run

עיצוב סט גופייה וחצאית (חזית) לניוטון ישראל

עיצוב סט גופייה וחצאית (חזית) לניוטון ישראל

עיצוב והפקת חולצת ריצה ש. ארוך לרצי הוד השרון

עיצוב והפקת חולצת ריצה ש. ארוך לרצי הוד השרון

עיצוב חליפת טריאתלון, e-sport

עיצוב חליפת טריאתלון, e-sport

עיצוב גופיית אקסל אקטיב 2021

עיצוב גופיית אקסל אקטיב 2021

עיצוב מעיל אקסל אקטיב 2021

עיצוב מעיל אקסל אקטיב 2021

חליפת טריאתלון, קבוצת e-sport

חליפת טריאתלון, קבוצת e-sport

חליפת Swim Run

חליפת Swim Run

עיצוב בגדי משלחת למרתון המבורג 2020, רצי הוד השרון

עיצוב בגדי משלחת למרתון המבורג 2020, רצי הוד השרון

עיצוב גופיית ריצה swimrun

עיצוב גופיית ריצה swimrun

עיצוב גופיות, ניוטון ישראל

עיצוב גופיות, ניוטון ישראל

עיצוב חולצה מחנה פסח 2019, קבוצות מעוז טריאתלון ושדות

עיצוב חולצה מחנה פסח 2019, קבוצות מעוז טריאתלון ושדות

עיצוב מעיל אקסל אקטיב 2021

עיצוב מעיל אקסל אקטיב 2021

עיצוב והפקה גופית ריצה. Swimrun

עיצוב והפקה גופית ריצה. Swimrun

עיצוב והפקת גופיית ריצה - רצי הוד השרון

עיצוב והפקת גופיית ריצה - רצי הוד השרון

עיצוב חולצת ריצה שרוול ארוך

עיצוב חולצת ריצה שרוול ארוך

עיצוב חולצה ליעל דגן, ירי מעשי

עיצוב חולצה ליעל דגן, ירי מעשי

חולצת ריצה למרתון המבורג - רצי הוד השרון

חולצת ריצה למרתון המבורג - רצי הוד השרון

עיצוב סט גופייה וחצאית (גב) לניוטון ישראל

עיצוב סט גופייה וחצאית (גב) לניוטון ישראל

עיצוב בגדי משלחת למרתון המבורג 2020, רצי הוד השרון

עיצוב בגדי משלחת למרתון המבורג 2020, רצי הוד השרון