The Next Ride

עיצוב גבעי ההוקרה והמסיימים עבור מסע האופניים של TNR 2020 בדובאי.
מסע המחבר בין קטועי גפיים ישראלים לתורמים יהודים מארה״ב בדרך לעזרת רכישת ציוד מתאים
פרוייקט זה מכיל מבחר עבודות מהקטגוריות:

העבודות בפרוייקט 'The Next Ride':