לרוץ איתה

מיתוג המרוץ לזכר טליה שואן. משלב ביצוע הלוגו מכתב ידה המקורי של טליה ועד הקניית שפה ומיתוג כל המרוץ, פוסטים, דגלים, באנרים, חולצת ומדלית המרוץ. המרוץ הכי מרגש וורוד בעמק

העבודות בפרוייקט 'לרוץ איתה':