שוונג מיתוגים

מיתוגים שונים עבור חברת ׳שוונג׳ בערוצים השונים: דפוס ודיגיטל.

העבודות בפרוייקט 'שוונג מיתוגים':