איגוד השחייה. מיתוגים שונים, 2018

עיצוב לוגו אליפות אירופה במים פתוחים, אילת 2018 ושימושים בלוגו בזמן האליפות.
* העיצובים הנילווים ומיתוג הארוע בוצעו ע״י סטודיו אילתי.
עיצוב לוגו איגוד השחייה לסבב תחרויות 2018.

העבודות בפרוייקט 'איגוד השחייה. מיתוגים שונים, 2018':