SAP. מיתוגים שונים

מגוון עיצובים שונים עבור חברת SAP

העבודות בפרוייקט 'SAP. מיתוגים שונים':

פוסטרים ממותגים ליריד גיוס סטודנטים

פוסטרים ממותגים ליריד גיוס סטודנטים

עיצוב תבנית מייל יומולדת

עיצוב תבנית מייל יומולדת

קירות יריד סטודנטים

קירות יריד סטודנטים

עיצוב לוגו לפרוייקט SAP Drive

עיצוב לוגו לפרוייקט SAP Drive

עיצוב לוגו פרוייקט חברתי

עיצוב לוגו פרוייקט חברתי

ערכת משקפי תלת מימד והולגרמה ממותג

ערכת משקפי תלת מימד והולגרמה ממותג

עיצוב ובניה What

עיצוב ובניה What'SAP

עיצוב תבנית מייל החלמה מהירה

עיצוב תבנית מייל החלמה מהירה

משקפי תלת מימד ממותגים

משקפי תלת מימד ממותגים

משקפי תלת מימד ממותגים

משקפי תלת מימד ממותגים

משקפי מציאות מדומה, ארועי SAP

משקפי מציאות מדומה, ארועי SAP

עיצוב ותכנות תבניות לדוגמא לשימושי מייל

עיצוב ותכנות תבניות לדוגמא לשימושי מייל

עיצוב פריסה משקפי תלת מימד

עיצוב פריסה משקפי תלת מימד

עיצוב ותכנות תבניות לדוגמא לשימושי מייל

עיצוב ותכנות תבניות לדוגמא לשימושי מייל

משקפי תלת מימד ממותגים

משקפי תלת מימד ממותגים

עיצוב דף פעילות הולוגרמה

עיצוב דף פעילות הולוגרמה

עיצוב כריכת מחברת. techkiz

עיצוב כריכת מחברת. techkiz

עיצוב סימבול פרוייקט חברתי

עיצוב סימבול פרוייקט חברתי

משקפי מציאות מדומה ממותגים

משקפי מציאות מדומה ממותגים

 משקפי תלת מימד ממותגים SAP

משקפי תלת מימד ממותגים SAP

עיצוב ותכנות תבניות לדוגמא לשימושי מייל

עיצוב ותכנות תבניות לדוגמא לשימושי מייל

עיצוב כרטיס ברכה ליומולדת

עיצוב כרטיס ברכה ליומולדת

רול אפ חברה רחב

רול אפ חברה רחב

עיצוב ותכנות תבניות לדוגמא לשימושי מייל

עיצוב ותכנות תבניות לדוגמא לשימושי מייל

עיצוב ותכנות תבניות לדוגמא לשימושי מייל

עיצוב ותכנות תבניות לדוגמא לשימושי מייל

מייל עובדת בחזרתה מחופשת לידה

מייל עובדת בחזרתה מחופשת לידה

משקפי תלת מימד ממותגים

משקפי תלת מימד ממותגים

עיצוב פריסה משקפי תלת מימד

עיצוב פריסה משקפי תלת מימד

עיצוב אייקונים למיילים פנימיים בחברה

עיצוב אייקונים למיילים פנימיים בחברה

עיצוב ותכנות תבניות לדוגמא לשימושי מייל

עיצוב ותכנות תבניות לדוגמא לשימושי מייל

עיצוב רול אפ

עיצוב רול אפ

רול אפ חברתי

רול אפ חברתי

עיצוב רול אפ

עיצוב רול אפ

עיצוב ובניה What

עיצוב ובניה What'SAP