Dr. CARDBOARD מיתוגים

עיצוב ומיתוג ד״ר קארדבורד. מיתוג ערכת משקפי מציאות מדומה (VR).
עיצוב לוגו, עיצוב דמויות מובילות, עיצוב ערכות הנושא ומיתוגים שונים למדיה המודפסת והדיגיטלית

העבודות בפרוייקט 'Dr. CARDBOARD מיתוגים':