קלסר חוגים ופעילויות, חיפה

עיצוב קלסר החוגים והפעילויות של עיריית חיפה לשנת 2013-2014.
כולל 7 חוברות חוגים ופעילויות על פי חלוקה אזורית ברחבי העיר חיפה
פרוייקט זה מכיל מבחר עבודות מהקטגוריות:

העבודות בפרוייקט 'קלסר חוגים ופעילויות, חיפה':