a ChangeGamer

איתי הירש מוביל וממתג פרוייקט דגל בתחום אריכות חיים מיטבית
פרוייקט זה מכיל מבחר עבודות מהקטגוריות:

העבודות בפרוייקט 'a ChangeGamer':