Progress Sport

מיתוג החברה והובלת הקו העיצובי דרך הלוגו, הניירת ופלאיירים שיווקים לארועי ספורט ומרתונים גדולים בעולם
פרוייקט זה מכיל מבחר עבודות מהקטגוריות:

העבודות בפרוייקט 'Progress Sport':