ISRAMAN 2018

מיתוג תחרות איש הברזל שהתקיימה באילת בינואר 2018

העבודות בפרוייקט 'ISRAMAN 2018':

פריטים ממותגים מערכת המשתתף

פריטים ממותגים מערכת המשתתף

עיצוב קיר צילום למשפחות

עיצוב קיר צילום למשפחות

קוליסה, העברת מידע בארוע

קוליסה, העברת מידע בארוע

עיצוב פוסט תדמית לפייסבוק

עיצוב פוסט תדמית לפייסבוק

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב קוליסה תחנת הסעה

עיצוב קוליסה תחנת הסעה

מנצח ישראמן 2018

מנצח ישראמן 2018

חולצת ישראמן 2018

חולצת ישראמן 2018

חגיגת ניצחון

חגיגת ניצחון

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט לפייסבוק

עיצוב פוסט לפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

עיצוב חוברת התחרות ISRAMAN 2018

עיצוב חוברת התחרות ISRAMAN 2018

פוסט חשיפת הוויזור הרשמי

פוסט חשיפת הוויזור הרשמי

עיצוב פוסט לפייסבוק

עיצוב פוסט לפייסבוק

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

עיצוב תבנית לתמונת פרופיל בפייסבוק

עיצוב תבנית לתמונת פרופיל בפייסבוק

מדבקת התחרות, תלת מימד

מדבקת התחרות, תלת מימד

מדליית התחרות לחצי המרחק, חזית

מדליית התחרות לחצי המרחק, חזית

שלט אורים ברחבי אילת

שלט אורים ברחבי אילת

כובעי הוייזורים הממותגים

כובעי הוייזורים הממותגים

מדליית התחרות

מדליית התחרות

עיצוב חולצת ישראמן 2018

עיצוב חולצת ישראמן 2018

עיצוב שלט אורים ברחבי אילת

עיצוב שלט אורים ברחבי אילת

עיצוב כובע הים במבחר צבעים

עיצוב כובע הים במבחר צבעים

עיצוב פוסט לפייסבוק

עיצוב פוסט לפייסבוק

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

לוגו ISRAMAN 2018

לוגו ISRAMAN 2018

עיצוב סרט הסיום למנצחים

עיצוב סרט הסיום למנצחים

עיצוב קוליסה, מרכז מידע

עיצוב קוליסה, מרכז מידע

עיצוב קוליסת מידע

עיצוב קוליסת מידע

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב גב במה דיגיטלי לארוע הפתיחה

עיצוב גב במה דיגיטלי לארוע הפתיחה

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

מיתוג ISRAMAN 2018

מיתוג ISRAMAN 2018

קיר ה-Finisher החוויתי

קיר ה-Finisher החוויתי

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב קיר צילום - מתחייבים לתחרות הוגנת

עיצוב קיר צילום - מתחייבים לתחרות הוגנת

מדליות התחרות

מדליות התחרות

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

שער הסיום

שער הסיום

קיר הפינישר במתחם הסיום

קיר הפינישר במתחם הסיום

עיצוב תגי הפקה

עיצוב תגי הפקה

מדליות וסרטי מקצי החצי והמלא

מדליות וסרטי מקצי החצי והמלא

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

תבנית למספר חזה אישי

תבנית למספר חזה אישי

עיצוב קיר המסיימים במתחם הסיום

עיצוב קיר המסיימים במתחם הסיום

עיצוב רול אפ ברוכים הבאים

עיצוב רול אפ ברוכים הבאים

עיצוב פוסט משאל בחירת הוויזור הרשמי

עיצוב פוסט משאל בחירת הוויזור הרשמי

עיצוב כובעי וייזור לתחרות

עיצוב כובעי וייזור לתחרות

עיצוב תגי הפקה

עיצוב תגי הפקה

עיצוב תגי הפקה

עיצוב תגי הפקה

ערכת המשתתף

ערכת המשתתף

עיצוב פלייסמנט לח. האוכל במלונות

עיצוב פלייסמנט לח. האוכל במלונות

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

מדליית וסרט התחרות למרחק המלא

מדליית וסרט התחרות למרחק המלא

עיצוב מסך גב במה. מסיבת עיתונאים

עיצוב מסך גב במה. מסיבת עיתונאים

פוסט חשיפת מדליית התחרות

פוסט חשיפת מדליית התחרות

גביע המנצחים

גביע המנצחים

עיצוב קיר ׳תחרות הוגנת׳

עיצוב קיר ׳תחרות הוגנת׳

עיצוב ברוכים הבאים עם שמות המשתתפים

עיצוב ברוכים הבאים עם שמות המשתתפים

קיר צילום - התחייבות לתחרות הוגנת

קיר צילום - התחייבות לתחרות הוגנת

עיצוב קיר שמות המשתתפים

עיצוב קיר שמות המשתתפים

מדליית התחרות צד אחורי

מדליית התחרות צד אחורי

כובע הים הרשמי, ישראמן 2018

כובע הים הרשמי, ישראמן 2018

מדליית התחרות לחצי המרחק, גב

מדליית התחרות לחצי המרחק, גב

מתחם קו הסיום

מתחם קו הסיום

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

מדליות וסרטי מקצי החצי והמלא

מדליות וסרטי מקצי החצי והמלא

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

גביע המנצחים

גביע המנצחים