ISRAMAN 2018

מיתוג תחרות איש הברזל שהתקיימה באילת בינואר 2018

העבודות בפרוייקט 'ISRAMAN 2018':

ערכת המשתתף

ערכת המשתתף

עיצוב חולצת ישראמן 2018

עיצוב חולצת ישראמן 2018

עיצוב כובע הים במבחר צבעים

עיצוב כובע הים במבחר צבעים

מדליית התחרות לחצי המרחק, גב

מדליית התחרות לחצי המרחק, גב

עיצוב פלייסמנט לח. האוכל במלונות

עיצוב פלייסמנט לח. האוכל במלונות

מיתוג ISRAMAN 2018

מיתוג ISRAMAN 2018

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

תבנית למספר חזה אישי

תבנית למספר חזה אישי

עיצוב פוסט משאל בחירת הוויזור הרשמי

עיצוב פוסט משאל בחירת הוויזור הרשמי

קיר ה-Finisher החוויתי

קיר ה-Finisher החוויתי

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב פוסט לפייסבוק

עיצוב פוסט לפייסבוק

מדליית התחרות לחצי המרחק, חזית

מדליית התחרות לחצי המרחק, חזית

מדליית התחרות צד אחורי

מדליית התחרות צד אחורי

עיצוב תגי הפקה

עיצוב תגי הפקה

עיצוב קיר המסיימים במתחם הסיום

עיצוב קיר המסיימים במתחם הסיום

עיצוב גב במה דיגיטלי לארוע הפתיחה

עיצוב גב במה דיגיטלי לארוע הפתיחה

מדליות וסרטי מקצי החצי והמלא

מדליות וסרטי מקצי החצי והמלא

עיצוב פוסט תדמית לפייסבוק

עיצוב פוסט תדמית לפייסבוק

עיצוב כובעי וייזור לתחרות

עיצוב כובעי וייזור לתחרות

עיצוב קיר ׳תחרות הוגנת׳

עיצוב קיר ׳תחרות הוגנת׳

מדליות התחרות

מדליות התחרות

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

לוגו ISRAMAN 2018

לוגו ISRAMAN 2018

עיצוב קיר צילום - מתחייבים לתחרות הוגנת

עיצוב קיר צילום - מתחייבים לתחרות הוגנת

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב מסך גב במה. מסיבת עיתונאים

עיצוב מסך גב במה. מסיבת עיתונאים

גביע המנצחים

גביע המנצחים

מדליות וסרטי מקצי החצי והמלא

מדליות וסרטי מקצי החצי והמלא

עיצוב תגי הפקה

עיצוב תגי הפקה

שלט אורים ברחבי אילת

שלט אורים ברחבי אילת

קוליסה, העברת מידע בארוע

קוליסה, העברת מידע בארוע

עיצוב קיר שמות המשתתפים

עיצוב קיר שמות המשתתפים

פריטים ממותגים מערכת המשתתף

פריטים ממותגים מערכת המשתתף

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

מדליית וסרט התחרות למרחק המלא

מדליית וסרט התחרות למרחק המלא

חגיגת ניצחון

חגיגת ניצחון

פוסט חשיפת הוויזור הרשמי

פוסט חשיפת הוויזור הרשמי

חולצת ישראמן 2018

חולצת ישראמן 2018

עיצוב ברוכים הבאים עם שמות המשתתפים

עיצוב ברוכים הבאים עם שמות המשתתפים

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב תבנית לתמונת פרופיל בפייסבוק

עיצוב תבנית לתמונת פרופיל בפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

מדבקת התחרות, תלת מימד

מדבקת התחרות, תלת מימד

עיצוב סרט הסיום למנצחים

עיצוב סרט הסיום למנצחים

עיצוב תגי הפקה

עיצוב תגי הפקה

מתחם קו הסיום

מתחם קו הסיום

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

עיצוב פוסט לפייסבוק

עיצוב פוסט לפייסבוק

מדליית התחרות

מדליית התחרות

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב קיר צילום למשפחות

עיצוב קיר צילום למשפחות

עיצוב קוליסה, מרכז מידע

עיצוב קוליסה, מרכז מידע

עיצוב שלט אורים ברחבי אילת

עיצוב שלט אורים ברחבי אילת

עיצוב חוברת התחרות ISRAMAN 2018

עיצוב חוברת התחרות ISRAMAN 2018

גביע המנצחים

גביע המנצחים

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

קיר צילום - התחייבות לתחרות הוגנת

קיר צילום - התחייבות לתחרות הוגנת

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

כובע הים הרשמי, ישראמן 2018

כובע הים הרשמי, ישראמן 2018

עיצוב קוליסת מידע

עיצוב קוליסת מידע

עיצוב קוליסה תחנת הסעה

עיצוב קוליסה תחנת הסעה

פוסט חשיפת מדליית התחרות

פוסט חשיפת מדליית התחרות

מנצח ישראמן 2018

מנצח ישראמן 2018

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

כובעי הוייזורים הממותגים

כובעי הוייזורים הממותגים

שער הסיום

שער הסיום

קיר הפינישר במתחם הסיום

קיר הפינישר במתחם הסיום

עיצוב רול אפ ברוכים הבאים

עיצוב רול אפ ברוכים הבאים

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

עיצוב פוסט לפייסבוק

עיצוב פוסט לפייסבוק