ISRAMAN 2018

מיתוג תחרות איש הברזל שהתקיימה באילת בינואר 2018

העבודות בפרוייקט 'ISRAMAN 2018':

ערכת המשתתף

ערכת המשתתף

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט משאל בחירת הוויזור הרשמי

עיצוב פוסט משאל בחירת הוויזור הרשמי

עיצוב תגי הפקה

עיצוב תגי הפקה

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב כובע הים במבחר צבעים

עיצוב כובע הים במבחר צבעים

תבנית למספר חזה אישי

תבנית למספר חזה אישי

כובעי הוייזורים הממותגים

כובעי הוייזורים הממותגים

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

קיר ה-Finisher החוויתי

קיר ה-Finisher החוויתי

מדבקת התחרות, תלת מימד

מדבקת התחרות, תלת מימד

עיצוב חוברת התחרות ISRAMAN 2018

עיצוב חוברת התחרות ISRAMAN 2018

קיר הפינישר במתחם הסיום

קיר הפינישר במתחם הסיום

עיצוב חולצת ישראמן 2018

עיצוב חולצת ישראמן 2018

חולצת ישראמן 2018

חולצת ישראמן 2018

עיצוב קיר המסיימים במתחם הסיום

עיצוב קיר המסיימים במתחם הסיום

עיצוב מסך גב במה. מסיבת עיתונאים

עיצוב מסך גב במה. מסיבת עיתונאים

מדליית התחרות צד אחורי

מדליית התחרות צד אחורי

עיצוב ברוכים הבאים עם שמות המשתתפים

עיצוב ברוכים הבאים עם שמות המשתתפים

מתחם קו הסיום

מתחם קו הסיום

עיצוב שלט אורים ברחבי אילת

עיצוב שלט אורים ברחבי אילת

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

גביע המנצחים

גביע המנצחים

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

שלט אורים ברחבי אילת

שלט אורים ברחבי אילת

פריטים ממותגים מערכת המשתתף

פריטים ממותגים מערכת המשתתף

פוסט חשיפת מדליית התחרות

פוסט חשיפת מדליית התחרות

מדליית התחרות לחצי המרחק, גב

מדליית התחרות לחצי המרחק, גב

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

מדליית התחרות

מדליית התחרות

שער הסיום

שער הסיום

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

מדליות וסרטי מקצי החצי והמלא

מדליות וסרטי מקצי החצי והמלא

מדליית וסרט התחרות למרחק המלא

מדליית וסרט התחרות למרחק המלא

עיצוב גב במה דיגיטלי לארוע הפתיחה

עיצוב גב במה דיגיטלי לארוע הפתיחה

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב תבנית לתמונת פרופיל בפייסבוק

עיצוב תבנית לתמונת פרופיל בפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט תדמית לפייסבוק

עיצוב פוסט תדמית לפייסבוק

עיצוב פלייסמנט לח. האוכל במלונות

עיצוב פלייסמנט לח. האוכל במלונות

עיצוב פוסט לפייסבוק

עיצוב פוסט לפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

גביע המנצחים

גביע המנצחים

לוגו ISRAMAN 2018

לוגו ISRAMAN 2018

עיצוב קוליסה, מרכז מידע

עיצוב קוליסה, מרכז מידע

עיצוב רול אפ ברוכים הבאים

עיצוב רול אפ ברוכים הבאים

כובע הים הרשמי, ישראמן 2018

כובע הים הרשמי, ישראמן 2018

עיצוב תגי הפקה

עיצוב תגי הפקה

קוליסה, העברת מידע בארוע

קוליסה, העברת מידע בארוע

עיצוב כובעי וייזור לתחרות

עיצוב כובעי וייזור לתחרות

עיצוב קוליסה תחנת הסעה

עיצוב קוליסה תחנת הסעה

עיצוב פוסט לפייסבוק

עיצוב פוסט לפייסבוק

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב קיר צילום למשפחות

עיצוב קיר צילום למשפחות

עיצוב תגי הפקה

עיצוב תגי הפקה

עיצוב קוליסת מידע

עיצוב קוליסת מידע

פוסט חשיפת הוויזור הרשמי

פוסט חשיפת הוויזור הרשמי

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב סרט הסיום למנצחים

עיצוב סרט הסיום למנצחים

עיצוב פוסט לפייסבוק

עיצוב פוסט לפייסבוק

מדליית התחרות לחצי המרחק, חזית

מדליית התחרות לחצי המרחק, חזית

מיתוג ISRAMAN 2018

מיתוג ISRAMAN 2018

מדליות וסרטי מקצי החצי והמלא

מדליות וסרטי מקצי החצי והמלא

מדליות התחרות

מדליות התחרות

מנצח ישראמן 2018

מנצח ישראמן 2018

עיצוב קיר צילום - מתחייבים לתחרות הוגנת

עיצוב קיר צילום - מתחייבים לתחרות הוגנת

קיר צילום - התחייבות לתחרות הוגנת

קיר צילום - התחייבות לתחרות הוגנת

עיצוב קיר שמות המשתתפים

עיצוב קיר שמות המשתתפים

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

חגיגת ניצחון

חגיגת ניצחון

עיצוב קיר ׳תחרות הוגנת׳

עיצוב קיר ׳תחרות הוגנת׳