ISRAMAN 2018

מיתוג תחרות איש הברזל שהתקיימה באילת בינואר 2018

העבודות בפרוייקט 'ISRAMAN 2018':

שלט אורים ברחבי אילת

שלט אורים ברחבי אילת

עיצוב רול אפ ברוכים הבאים

עיצוב רול אפ ברוכים הבאים

מדליות וסרטי מקצי החצי והמלא

מדליות וסרטי מקצי החצי והמלא

עיצוב קוליסה, מרכז מידע

עיצוב קוליסה, מרכז מידע

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט לפייסבוק

עיצוב פוסט לפייסבוק

חגיגת ניצחון

חגיגת ניצחון

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

קוליסה, העברת מידע בארוע

קוליסה, העברת מידע בארוע

מדליית התחרות צד אחורי

מדליית התחרות צד אחורי

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

מנצח ישראמן 2018

מנצח ישראמן 2018

עיצוב קיר ׳תחרות הוגנת׳

עיצוב קיר ׳תחרות הוגנת׳

עיצוב קיר שמות המשתתפים

עיצוב קיר שמות המשתתפים

קיר צילום - התחייבות לתחרות הוגנת

קיר צילום - התחייבות לתחרות הוגנת

מיתוג ISRAMAN 2018

מיתוג ISRAMAN 2018

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

מדליית וסרט התחרות למרחק המלא

מדליית וסרט התחרות למרחק המלא

קיר ה-Finisher החוויתי

קיר ה-Finisher החוויתי

מדליות התחרות

מדליות התחרות

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

עיצוב פוסט תדמית לפייסבוק

עיצוב פוסט תדמית לפייסבוק

לוגו ISRAMAN 2018

לוגו ISRAMAN 2018

עיצוב פוסט לפייסבוק

עיצוב פוסט לפייסבוק

עיצוב תגי הפקה

עיצוב תגי הפקה

מדליות וסרטי מקצי החצי והמלא

מדליות וסרטי מקצי החצי והמלא

תבנית למספר חזה אישי

תבנית למספר חזה אישי

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב חוברת התחרות ISRAMAN 2018

עיצוב חוברת התחרות ISRAMAN 2018

פוסט חשיפת הוויזור הרשמי

פוסט חשיפת הוויזור הרשמי

פריטים ממותגים מערכת המשתתף

פריטים ממותגים מערכת המשתתף

עיצוב כובע הים במבחר צבעים

עיצוב כובע הים במבחר צבעים

עיצוב קיר צילום - מתחייבים לתחרות הוגנת

עיצוב קיר צילום - מתחייבים לתחרות הוגנת

ערכת המשתתף

ערכת המשתתף

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב חולצת ישראמן 2018

עיצוב חולצת ישראמן 2018

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

מתחם קו הסיום

מתחם קו הסיום

מדבקת התחרות, תלת מימד

מדבקת התחרות, תלת מימד

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

עיצוב קיר צילום למשפחות

עיצוב קיר צילום למשפחות

קיר הפינישר במתחם הסיום

קיר הפינישר במתחם הסיום

גביע המנצחים

גביע המנצחים

חולצת ישראמן 2018

חולצת ישראמן 2018

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב קוליסה תחנת הסעה

עיצוב קוליסה תחנת הסעה

עיצוב פוסט משאל בחירת הוויזור הרשמי

עיצוב פוסט משאל בחירת הוויזור הרשמי

כובעי הוייזורים הממותגים

כובעי הוייזורים הממותגים

עיצוב סרט הסיום למנצחים

עיצוב סרט הסיום למנצחים

עיצוב פוסט לפייסבוק

עיצוב פוסט לפייסבוק

גביע המנצחים

גביע המנצחים

עיצוב כובעי וייזור לתחרות

עיצוב כובעי וייזור לתחרות

עיצוב גב במה דיגיטלי לארוע הפתיחה

עיצוב גב במה דיגיטלי לארוע הפתיחה

מדליית התחרות לחצי המרחק, גב

מדליית התחרות לחצי המרחק, גב

שער הסיום

שער הסיום

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב תגי הפקה

עיצוב תגי הפקה

עיצוב תבנית לתמונת פרופיל בפייסבוק

עיצוב תבנית לתמונת פרופיל בפייסבוק

עיצוב שלט אורים ברחבי אילת

עיצוב שלט אורים ברחבי אילת

מדליית התחרות לחצי המרחק, חזית

מדליית התחרות לחצי המרחק, חזית

עיצוב קוליסת מידע

עיצוב קוליסת מידע

פוסט חשיפת מדליית התחרות

פוסט חשיפת מדליית התחרות

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פלייסמנט לח. האוכל במלונות

עיצוב פלייסמנט לח. האוכל במלונות

מדליית התחרות

מדליית התחרות

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב מסך גב במה. מסיבת עיתונאים

עיצוב מסך גב במה. מסיבת עיתונאים

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב קיר המסיימים במתחם הסיום

עיצוב קיר המסיימים במתחם הסיום

עיצוב ברוכים הבאים עם שמות המשתתפים

עיצוב ברוכים הבאים עם שמות המשתתפים

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב תגי הפקה

עיצוב תגי הפקה

כובע הים הרשמי, ישראמן 2018

כובע הים הרשמי, ישראמן 2018