ISRAMAN 2018

מיתוג תחרות איש הברזל שהתקיימה באילת בינואר 2018

העבודות בפרוייקט 'ISRAMAN 2018':

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב קוליסה תחנת הסעה

עיצוב קוליסה תחנת הסעה

מדליות וסרטי מקצי החצי והמלא

מדליות וסרטי מקצי החצי והמלא

חולצת ישראמן 2018

חולצת ישראמן 2018

עיצוב קיר צילום - מתחייבים לתחרות הוגנת

עיצוב קיר צילום - מתחייבים לתחרות הוגנת

קיר ה-Finisher החוויתי

קיר ה-Finisher החוויתי

ערכת המשתתף

ערכת המשתתף

עיצוב פוסט משאל בחירת הוויזור הרשמי

עיצוב פוסט משאל בחירת הוויזור הרשמי

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

עיצוב מסך גב במה. מסיבת עיתונאים

עיצוב מסך גב במה. מסיבת עיתונאים

תבנית למספר חזה אישי

תבנית למספר חזה אישי

עיצוב תבנית לתמונת פרופיל בפייסבוק

עיצוב תבנית לתמונת פרופיל בפייסבוק

שלט אורים ברחבי אילת

שלט אורים ברחבי אילת

עיצוב קיר שמות המשתתפים

עיצוב קיר שמות המשתתפים

עיצוב פלייסמנט לח. האוכל במלונות

עיצוב פלייסמנט לח. האוכל במלונות

עיצוב פוסט תדמית לפייסבוק

עיצוב פוסט תדמית לפייסבוק

עיצוב קיר המסיימים במתחם הסיום

עיצוב קיר המסיימים במתחם הסיום

עיצוב כובע הים במבחר צבעים

עיצוב כובע הים במבחר צבעים

מיתוג ISRAMAN 2018

מיתוג ISRAMAN 2018

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב ברוכים הבאים עם שמות המשתתפים

עיצוב ברוכים הבאים עם שמות המשתתפים

מדליית וסרט התחרות למרחק המלא

מדליית וסרט התחרות למרחק המלא

קוליסה, העברת מידע בארוע

קוליסה, העברת מידע בארוע

עיצוב סרט הסיום למנצחים

עיצוב סרט הסיום למנצחים

עיצוב פוסט לפייסבוק

עיצוב פוסט לפייסבוק

עיצוב קוליסת מידע

עיצוב קוליסת מידע

גביע המנצחים

גביע המנצחים

עיצוב חוברת התחרות ISRAMAN 2018

עיצוב חוברת התחרות ISRAMAN 2018

שער הסיום

שער הסיום

מדליית התחרות לחצי המרחק, גב

מדליית התחרות לחצי המרחק, גב

עיצוב תגי הפקה

עיצוב תגי הפקה

עיצוב כובעי וייזור לתחרות

עיצוב כובעי וייזור לתחרות

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

כובעי הוייזורים הממותגים

כובעי הוייזורים הממותגים

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב תגי הפקה

עיצוב תגי הפקה

עיצוב שלט אורים ברחבי אילת

עיצוב שלט אורים ברחבי אילת

עיצוב קיר ׳תחרות הוגנת׳

עיצוב קיר ׳תחרות הוגנת׳

מתחם קו הסיום

מתחם קו הסיום

עיצוב רול אפ ברוכים הבאים

עיצוב רול אפ ברוכים הבאים

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

פריטים ממותגים מערכת המשתתף

פריטים ממותגים מערכת המשתתף

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

מדליית התחרות צד אחורי

מדליית התחרות צד אחורי

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

מדליית התחרות לחצי המרחק, חזית

מדליית התחרות לחצי המרחק, חזית

עיצוב תגי הפקה

עיצוב תגי הפקה

עיצוב גב במה דיגיטלי לארוע הפתיחה

עיצוב גב במה דיגיטלי לארוע הפתיחה

קיר הפינישר במתחם הסיום

קיר הפינישר במתחם הסיום

עיצוב חולצת ישראמן 2018

עיצוב חולצת ישראמן 2018

מנצח ישראמן 2018

מנצח ישראמן 2018

כובע הים הרשמי, ישראמן 2018

כובע הים הרשמי, ישראמן 2018

מדליות התחרות

מדליות התחרות

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב קיר צילום למשפחות

עיצוב קיר צילום למשפחות

פוסט חשיפת מדליית התחרות

פוסט חשיפת מדליית התחרות

עיצוב קוליסה, מרכז מידע

עיצוב קוליסה, מרכז מידע

לוגו ISRAMAN 2018

לוגו ISRAMAN 2018

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

מדליית התחרות

מדליית התחרות

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

מדליות וסרטי מקצי החצי והמלא

מדליות וסרטי מקצי החצי והמלא

פוסט חשיפת הוויזור הרשמי

פוסט חשיפת הוויזור הרשמי

קיר צילום - התחייבות לתחרות הוגנת

קיר צילום - התחייבות לתחרות הוגנת

גביע המנצחים

גביע המנצחים

מדבקת התחרות, תלת מימד

מדבקת התחרות, תלת מימד

עיצוב פוסט לפייסבוק

עיצוב פוסט לפייסבוק

חגיגת ניצחון

חגיגת ניצחון

עיצוב פוסט לפייסבוק

עיצוב פוסט לפייסבוק