ISRAMAN 2018

מיתוג תחרות איש הברזל שהתקיימה באילת בינואר 2018

העבודות בפרוייקט 'ISRAMAN 2018':

מדליית התחרות צד אחורי

מדליית התחרות צד אחורי

עיצוב כובעי וייזור לתחרות

עיצוב כובעי וייזור לתחרות

מנצח ישראמן 2018

מנצח ישראמן 2018

עיצוב קוליסת מידע

עיצוב קוליסת מידע

עיצוב תגי הפקה

עיצוב תגי הפקה

עיצוב פוסט לפייסבוק

עיצוב פוסט לפייסבוק

עיצוב פלייסמנט לח. האוכל במלונות

עיצוב פלייסמנט לח. האוכל במלונות

גביע המנצחים

גביע המנצחים

מדליות וסרטי מקצי החצי והמלא

מדליות וסרטי מקצי החצי והמלא

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

עיצוב קיר המסיימים במתחם הסיום

עיצוב קיר המסיימים במתחם הסיום

חולצת ישראמן 2018

חולצת ישראמן 2018

עיצוב שלט אורים ברחבי אילת

עיצוב שלט אורים ברחבי אילת

עיצוב מסך גב במה. מסיבת עיתונאים

עיצוב מסך גב במה. מסיבת עיתונאים

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב קיר שמות המשתתפים

עיצוב קיר שמות המשתתפים

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב תגי הפקה

עיצוב תגי הפקה

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

קיר הפינישר במתחם הסיום

קיר הפינישר במתחם הסיום

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

פוסט חשיפת הוויזור הרשמי

פוסט חשיפת הוויזור הרשמי

עיצוב חוברת התחרות ISRAMAN 2018

עיצוב חוברת התחרות ISRAMAN 2018

מדליית התחרות לחצי המרחק, חזית

מדליית התחרות לחצי המרחק, חזית

מדליות וסרטי מקצי החצי והמלא

מדליות וסרטי מקצי החצי והמלא

מדליית וסרט התחרות למרחק המלא

מדליית וסרט התחרות למרחק המלא

עיצוב גב במה דיגיטלי לארוע הפתיחה

עיצוב גב במה דיגיטלי לארוע הפתיחה

עיצוב פוסט לפייסבוק

עיצוב פוסט לפייסבוק

מדבקת התחרות, תלת מימד

מדבקת התחרות, תלת מימד

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב קיר ׳תחרות הוגנת׳

עיצוב קיר ׳תחרות הוגנת׳

מדליות התחרות

מדליות התחרות

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

עיצוב קוליסה, מרכז מידע

עיצוב קוליסה, מרכז מידע

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב חולצת ישראמן 2018

עיצוב חולצת ישראמן 2018

עיצוב רול אפ ברוכים הבאים

עיצוב רול אפ ברוכים הבאים

עיצוב קוליסה תחנת הסעה

עיצוב קוליסה תחנת הסעה

עיצוב קיר צילום - מתחייבים לתחרות הוגנת

עיצוב קיר צילום - מתחייבים לתחרות הוגנת

עיצוב פוסט תדמית לפייסבוק

עיצוב פוסט תדמית לפייסבוק

שלט אורים ברחבי אילת

שלט אורים ברחבי אילת

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב פוסט משאל בחירת הוויזור הרשמי

עיצוב פוסט משאל בחירת הוויזור הרשמי

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב כובע הים במבחר צבעים

עיצוב כובע הים במבחר צבעים

עיצוב ברוכים הבאים עם שמות המשתתפים

עיצוב ברוכים הבאים עם שמות המשתתפים

מתחם קו הסיום

מתחם קו הסיום

עיצוב קיר צילום למשפחות

עיצוב קיר צילום למשפחות

עיצוב פוסט לפייסבוק

עיצוב פוסט לפייסבוק

עיצוב סרט הסיום למנצחים

עיצוב סרט הסיום למנצחים

מדליית התחרות

מדליית התחרות

מיתוג ISRAMAN 2018

מיתוג ISRAMAN 2018

שער הסיום

שער הסיום

קיר צילום - התחייבות לתחרות הוגנת

קיר צילום - התחייבות לתחרות הוגנת

ערכת המשתתף

ערכת המשתתף

חגיגת ניצחון

חגיגת ניצחון

גביע המנצחים

גביע המנצחים

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

כובעי הוייזורים הממותגים

כובעי הוייזורים הממותגים

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

לוגו ISRAMAN 2018

לוגו ISRAMAN 2018

עיצוב תבנית לתמונת פרופיל בפייסבוק

עיצוב תבנית לתמונת פרופיל בפייסבוק

קוליסה, העברת מידע בארוע

קוליסה, העברת מידע בארוע

פריטים ממותגים מערכת המשתתף

פריטים ממותגים מערכת המשתתף

עיצוב תגי הפקה

עיצוב תגי הפקה

פוסט חשיפת מדליית התחרות

פוסט חשיפת מדליית התחרות

קיר ה-Finisher החוויתי

קיר ה-Finisher החוויתי

מדליית התחרות לחצי המרחק, גב

מדליית התחרות לחצי המרחק, גב

תבנית למספר חזה אישי

תבנית למספר חזה אישי

כובע הים הרשמי, ישראמן 2018

כובע הים הרשמי, ישראמן 2018

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק