ISRAMAN 2018

מיתוג תחרות איש הברזל שהתקיימה באילת בינואר 2018

העבודות בפרוייקט 'ISRAMAN 2018':

חגיגת ניצחון

חגיגת ניצחון

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב חוברת התחרות ISRAMAN 2018

עיצוב חוברת התחרות ISRAMAN 2018

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פלייסמנט לח. האוכל במלונות

עיצוב פלייסמנט לח. האוכל במלונות

עיצוב פוסט לפייסבוק

עיצוב פוסט לפייסבוק

לוגו ISRAMAN 2018

לוגו ISRAMAN 2018

עיצוב כובעי וייזור לתחרות

עיצוב כובעי וייזור לתחרות

עיצוב פוסט לפייסבוק

עיצוב פוסט לפייסבוק

עיצוב תגי הפקה

עיצוב תגי הפקה

מנצח ישראמן 2018

מנצח ישראמן 2018

קיר הפינישר במתחם הסיום

קיר הפינישר במתחם הסיום

עיצוב סרט הסיום למנצחים

עיצוב סרט הסיום למנצחים

תבנית למספר חזה אישי

תבנית למספר חזה אישי

גביע המנצחים

גביע המנצחים

עיצוב קוליסה, מרכז מידע

עיצוב קוליסה, מרכז מידע

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

פריטים ממותגים מערכת המשתתף

פריטים ממותגים מערכת המשתתף

ערכת המשתתף

ערכת המשתתף

עיצוב כובע הים במבחר צבעים

עיצוב כובע הים במבחר צבעים

עיצוב קיר צילום - מתחייבים לתחרות הוגנת

עיצוב קיר צילום - מתחייבים לתחרות הוגנת

עיצוב ברוכים הבאים עם שמות המשתתפים

עיצוב ברוכים הבאים עם שמות המשתתפים

עיצוב קיר ׳תחרות הוגנת׳

עיצוב קיר ׳תחרות הוגנת׳

עיצוב תגי הפקה

עיצוב תגי הפקה

עיצוב רול אפ ברוכים הבאים

עיצוב רול אפ ברוכים הבאים

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב מסך גב במה. מסיבת עיתונאים

עיצוב מסך גב במה. מסיבת עיתונאים

מדבקת התחרות, תלת מימד

מדבקת התחרות, תלת מימד

עיצוב חולצת ישראמן 2018

עיצוב חולצת ישראמן 2018

מדליית התחרות לחצי המרחק, גב

מדליית התחרות לחצי המרחק, גב

קיר ה-Finisher החוויתי

קיר ה-Finisher החוויתי

מדליות התחרות

מדליות התחרות

כובע הים הרשמי, ישראמן 2018

כובע הים הרשמי, ישראמן 2018

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

מיתוג ISRAMAN 2018

מיתוג ISRAMAN 2018

פוסט חשיפת מדליית התחרות

פוסט חשיפת מדליית התחרות

חולצת ישראמן 2018

חולצת ישראמן 2018

עיצוב קיר המסיימים במתחם הסיום

עיצוב קיר המסיימים במתחם הסיום

עיצוב קוליסת מידע

עיצוב קוליסת מידע

שלט אורים ברחבי אילת

שלט אורים ברחבי אילת

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט תדמית לפייסבוק

עיצוב פוסט תדמית לפייסבוק

מדליות וסרטי מקצי החצי והמלא

מדליות וסרטי מקצי החצי והמלא

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

קיר צילום - התחייבות לתחרות הוגנת

קיר צילום - התחייבות לתחרות הוגנת

עיצוב תבנית לתמונת פרופיל בפייסבוק

עיצוב תבנית לתמונת פרופיל בפייסבוק

מדליית התחרות לחצי המרחק, חזית

מדליית התחרות לחצי המרחק, חזית

קוליסה, העברת מידע בארוע

קוליסה, העברת מידע בארוע

עיצוב תגי הפקה

עיצוב תגי הפקה

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב פוסט משאל בחירת הוויזור הרשמי

עיצוב פוסט משאל בחירת הוויזור הרשמי

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

מדליית התחרות

מדליית התחרות

עיצוב שלט אורים ברחבי אילת

עיצוב שלט אורים ברחבי אילת

מדליות וסרטי מקצי החצי והמלא

מדליות וסרטי מקצי החצי והמלא

מדליית וסרט התחרות למרחק המלא

מדליית וסרט התחרות למרחק המלא

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

עיצוב פוסט לפייסבוק

עיצוב פוסט לפייסבוק

עיצוב קיר שמות המשתתפים

עיצוב קיר שמות המשתתפים

עיצוב קיר צילום למשפחות

עיצוב קיר צילום למשפחות

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

כובעי הוייזורים הממותגים

כובעי הוייזורים הממותגים

פוסט חשיפת הוויזור הרשמי

פוסט חשיפת הוויזור הרשמי

גביע המנצחים

גביע המנצחים

שער הסיום

שער הסיום

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

מדליית התחרות צד אחורי

מדליית התחרות צד אחורי

מתחם קו הסיום

מתחם קו הסיום

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב קוליסה תחנת הסעה

עיצוב קוליסה תחנת הסעה

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

עיצוב גב במה דיגיטלי לארוע הפתיחה

עיצוב גב במה דיגיטלי לארוע הפתיחה