צליחת הכנרת

מיתוג משחה צליחת הכנרת 2016-2018

העבודות בפרוייקט 'צליחת הכנרת':