ליגת השטח בטריאתלון

ארגון ליגת תחרויות שטח. בדואתלון.
שילוב של אופניים וריצת שטח

העבודות בפרוייקט 'ליגת השטח בטריאתלון':