ISRAMAN 2018

מיתוג תחרות איש הברזל שהתקיימה באילת בינואר 2018

העבודות בפרוייקט 'ISRAMAN 2018':

עיצוב קיר צילום למשפחות

עיצוב קיר צילום למשפחות

עיצוב פוסט לפייסבוק

עיצוב פוסט לפייסבוק

פוסט חשיפת הוויזור הרשמי

פוסט חשיפת הוויזור הרשמי

עיצוב קיר שמות המשתתפים

עיצוב קיר שמות המשתתפים

מדבקת התחרות, תלת מימד

מדבקת התחרות, תלת מימד

מתחם קו הסיום

מתחם קו הסיום

עיצוב שלט אורים ברחבי אילת

עיצוב שלט אורים ברחבי אילת

מדליית התחרות לחצי המרחק, גב

מדליית התחרות לחצי המרחק, גב

עיצוב מסך גב במה. מסיבת עיתונאים

עיצוב מסך גב במה. מסיבת עיתונאים

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

גביע המנצחים

גביע המנצחים

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

מנצח ישראמן 2018

מנצח ישראמן 2018

מיתוג ISRAMAN 2018

מיתוג ISRAMAN 2018

פוסט חשיפת מדליית התחרות

פוסט חשיפת מדליית התחרות

מדליות התחרות

מדליות התחרות

גביע המנצחים

גביע המנצחים

עיצוב קיר ׳תחרות הוגנת׳

עיצוב קיר ׳תחרות הוגנת׳

עיצוב סרט הסיום למנצחים

עיצוב סרט הסיום למנצחים

שער הסיום

שער הסיום

עיצוב חולצת ישראמן 2018

עיצוב חולצת ישראמן 2018

חגיגת ניצחון

חגיגת ניצחון

לוגו ISRAMAN 2018

לוגו ISRAMAN 2018

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב קוליסה, מרכז מידע

עיצוב קוליסה, מרכז מידע

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

מדליית וסרט התחרות למרחק המלא

מדליית וסרט התחרות למרחק המלא

שלט אורים ברחבי אילת

שלט אורים ברחבי אילת

עיצוב פוסט משאל בחירת הוויזור הרשמי

עיצוב פוסט משאל בחירת הוויזור הרשמי

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב חוברת התחרות ISRAMAN 2018

עיצוב חוברת התחרות ISRAMAN 2018

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

תבנית למספר חזה אישי

תבנית למספר חזה אישי

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

קיר ה-Finisher החוויתי

קיר ה-Finisher החוויתי

חולצת ישראמן 2018

חולצת ישראמן 2018

מדליית התחרות צד אחורי

מדליית התחרות צד אחורי

עיצוב קוליסת מידע

עיצוב קוליסת מידע

מדליות וסרטי מקצי החצי והמלא

מדליות וסרטי מקצי החצי והמלא

פריטים ממותגים מערכת המשתתף

פריטים ממותגים מערכת המשתתף

עיצוב קיר המסיימים במתחם הסיום

עיצוב קיר המסיימים במתחם הסיום

עיצוב תבנית לתמונת פרופיל בפייסבוק

עיצוב תבנית לתמונת פרופיל בפייסבוק

כובעי הוייזורים הממותגים

כובעי הוייזורים הממותגים

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

קיר הפינישר במתחם הסיום

קיר הפינישר במתחם הסיום

עיצוב תגי הפקה

עיצוב תגי הפקה

מדליית התחרות לחצי המרחק, חזית

מדליית התחרות לחצי המרחק, חזית

עיצוב ברוכים הבאים עם שמות המשתתפים

עיצוב ברוכים הבאים עם שמות המשתתפים

ערכת המשתתף

ערכת המשתתף

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב פוסט תדמית לפייסבוק

עיצוב פוסט תדמית לפייסבוק

עיצוב תגי הפקה

עיצוב תגי הפקה

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

מדליית התחרות

מדליית התחרות

עיצוב פוסט לפייסבוק

עיצוב פוסט לפייסבוק

עיצוב תגי הפקה

עיצוב תגי הפקה

עיצוב קוליסה תחנת הסעה

עיצוב קוליסה תחנת הסעה

עיצוב רול אפ ברוכים הבאים

עיצוב רול אפ ברוכים הבאים

עיצוב כובע הים במבחר צבעים

עיצוב כובע הים במבחר צבעים

עיצוב פוסט לפייסבוק

עיצוב פוסט לפייסבוק

עיצוב פלייסמנט לח. האוכל במלונות

עיצוב פלייסמנט לח. האוכל במלונות

כובע הים הרשמי, ישראמן 2018

כובע הים הרשמי, ישראמן 2018

קיר צילום - התחייבות לתחרות הוגנת

קיר צילום - התחייבות לתחרות הוגנת

עיצוב כובעי וייזור לתחרות

עיצוב כובעי וייזור לתחרות

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

מדליות וסרטי מקצי החצי והמלא

מדליות וסרטי מקצי החצי והמלא

קוליסה, העברת מידע בארוע

קוליסה, העברת מידע בארוע

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב קיר צילום - מתחייבים לתחרות הוגנת

עיצוב קיר צילום - מתחייבים לתחרות הוגנת

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב גב במה דיגיטלי לארוע הפתיחה

עיצוב גב במה דיגיטלי לארוע הפתיחה